Mersin Nefroloji Özel Diyaliz Merkezi

Mersin Nefroloji Diyaliz Merkezi - Diyaliz ve Hemodiyaliz Tedavi Merkezi

Mersin Nefroloji Özel Diyaliz Merkezimiz;

Hastalarına sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sunmak amacı ile 2007 yılında kurulmuş ve hizmet vermeye başlamıştır.

Diyaliz merkezimiz alanında uzman hemodiyaliz hekimleri, deneyimli ve tecrübeli hemodiyaliz hemşireleri, güler yüzlü ve hasta odaklı sağlık çalışanları, diyetisyen ve uzman nefrologtan oluşan uzman ve güler yüzlü kadromuz ile hastalarımıza yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti vermektedir.

Merkezimide;

Yatak Sayısı 35

Negatif Cihaz Sayısı 32 + 1

HCV Cihaz Sayısı(+) 1

HBS Cihaz Sayısı (+) 2

Misyonumuz

2007 yılında kurulan diyaliz merkezimiz Hemodiyaliz Hastalarına tedavi hizmeti sunmaktadır. İnsanın en değerli varlık olduğu bilinci ile çıktığımız bu yolda hasta memnuniyeti hizmet anlayışı ile çalışarak sunduğumuz hizmetin her zaman en iyisini hedeflemekteyiz.


Vizyonumuz

Stratejimiz dünya standartlarına uygun olarak üst düzey tedavi kalitesi ile son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini yüksek tutmak ve Türkiye'deki diyaliz sektöründe önde gelen kuruluşlar arasında yer almaktır.

DEĞERLERİMİZ:

Hasta Odaklılık: Amacımız; tüm hastalarımıza tartışılmaz kalitede hizmeti hatasız, zamanında ve her zaman daha da geliştirerek sunmak. Faaliyetlerimizi, hastalarımızın yaşam kalitesine kattığımız değeri geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için düzenliyoruz. Bunu, onların ihtiyaçlarını öngörerek, gereksinimlerinden fazlasını vererek ve sürekli gelişmeye çabalayarak yapıyoruz.

Yenilik: Sürekli olarak hastalarımızın yaşam kalitesini arttıran çözümleri arıyoruz. Bu çözümleri geliştirirken, çalışanlarımızda yaratıcılığı, stratejik düşünceyi ve ısrarcılığı destekliyoruz. Mevcut süreçleri uyarlamanın yanı sıra araştırma ve geliştirmeyle sürekli ilerlemeye çalışıyoruz. Hem başarısızlıklarımızdan hem de başarılarımızdan kendimize dersler çıkarıyoruz.

Sorumluluk: Bireysel ve şirket olarak, performansımızla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor ve ister ofiste, isterse diyaliz salonundaki hizmetimizin sorumluluğunu alıyoruz. Yaptığımız işte; nihai sonuçla ilgili sorumluluğu üstleniyoruz. Performansımızın, hastalarımızın memnuniyeti, iş arkadaşlarımızın ve şirketimizin başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğunun bilincindeyiz.

Ekip Çalışması: İş birliği çabasının sınırsız olanaklar sağladığına inanıyoruz. Ortak hedeflerimizi kişisel çıkarlarımızın önüne koyarak kusursuzluğa ulaşmaya çalışıyoruz. Birbirimizi motive ve teşvik ediyor, çeşitli geçmişlerden ve disiplinlerden gelen iş arkadaşları arasında anlamlı iş birliğini destekliyoruz. Bireysel farklılıklara saygı duyuyor, çeşitliliğe değer veriyor ve bilgilerimizi tüm şirketle paylaşıyoruz.

Bireye Saygı: Tüm insanların itibarına, kıymetine ve yaratıcı potansiyeline inanıyoruz. İş-yaşam dengesinin gerekli olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımıza adil ve tutarlı davranıyoruz. Başarıyı ödüllendiriyor, çalışanların katılımını ve katkılarını etkin olarak istiyoruz.

Bağlılık: Kendimizi şirkete bağlı hissediyor, bağlılığımızı ve adanmışlığımızı müşterilerimize ve birbirimize gösteriyoruz. Aklımızı cömertçe paylaşıyor, iş arkadaşlarımıza en iyi tavsiyelerimizi ve desteklerimizi sağlıyoruz. Sorunları açıklık ve samimiyetle çözüyoruz.

Cesaret: Yeniliğe değer veriyor ve tüm düzeylerde yeniliği teşvik ediyoruz. Değişimi savunuyor ve bir yandan esnekliğimizi korurken öte yandan başarının önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Dinamik ortamımız sık sık hızlı yanıt vermeyi veya cesur davranmayı gerektirse de, inisiyatif almaktan korkmuyoruz.

İletişim: Çeşitli geçmişlerden ve çevrelerden gelen hastalarımız, iş arkadaşlarımız arasında açık iletişimi ve anlamlı iş birliğini teşvik ediyor ve destekliyoruz. İşimizde sürekli öğreniyor ve sürece katılıyoruz. İş arkadaşlarımızın birlikte çalışma ruhuna güvenerek, bilgileri özgürce paylaşıyoruz. Hem şirket içinde hem de şirket dışında, özgür ve içten fikir alışverişine inanıyoruz.

 

Mersin Nefroloji Diyaliz Merkezi diyaliz ve hemodiyaliz hastalarımıza konforlu ve rahat bir ortamda tedavi hizmeti vermektedir.

Mersin Nefroloji Diyaliz Merkezi Acil Şifalar Diler

Mersin Nefroloji Özel Diyaliz Merkezi